Adnan Prihatin Balita Penderita Gizi Buruk

PALLANGGA—–Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan dan Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malagani bersama Ketua TP PKK Kab Gowa, Priska Paramita Adnan dan Wakil Ketua TP PKK Kab Gowa, Hj Mussadiyah

Read More